Plicník lékařský

Plicník lékařský – Pulmonaria officinalis

Plicník lékařský roste v pobřežních houštinách na humosních půdách, zejména na dolním okraji svahových deluvií v lesích jasano-javorových, v úžlabních smíšených bučinách, potočních jaseninách i v smíšených lesí...
Válečka lesní

Válečka lesní – Brachypodium silvaticum

Válečka lesní roste ve vlhkých stinných lesích a lesních houštinách na úrodných půdách. Rozšířena od luhů až do pásma bučin, hojná v oblasti habrových doubrav i bučin. Charakteristický průvodce pomoravských tep...
Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica

Kopřiva dvoudomá roste v lesích na podobných stanovištích jako netýkavka a čistec, s nimiž se druží v porostech, ukazujících příznivý rozklad organických látek (dobře probíhající nitrifikaci), je poměrně spoleh...
Netýkavka obecná

Netýkavka obecná – Impatiens noli tangere

Netýkavka obecná roste v stinných hájích a křovinách, na vlhkých půdách v listnatých lesích od nížinných luhů až po luhové útvary horské. Ve vyšších polohách, v lesních světlinách i na menších čerstvých pasekác...
Hluchavka skvrnitá

Hluchavka skvrnitá – Lamium maculatum

Hluchavka skvrnitá roste v humosních lesních křovinách, zvláště v pobřežních houštinách, na svěžích a vlhkých lesních okrajích, v mělkých příkopech od luhů až do oblasti lesů bukových. Charakterizuje úrodné půd...
Čistec lesní

Čistec lesní – Stachys silvatica

Čistec lesní roste ve vlhkých lesích, pobřežních houštinách, na lesních okrajích i plotech. Charakterizuje svěží až mokré humosní půdy s příznivými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Roste v menších nebo vět...
Sasanka pryskyřníkovitá

Sasanka pryskyřníkovitá – Anemone ranunculoides

Sasanka pryskyřníkovitá má přibližně stejné rozšíření jako sasanka hajní, je však poněkud stínomilnější. V nížinných teplých luzích hojnější nežli zmíněný druh, často ve větších nebo menších souvislých porostec...
Sasanka hajní

Sasanka hajní – Anemone nemorosa

Sasanka hajní roste na vlhkých půdách, na trávnících bohatých humusem, na svěžích až vlhkých lukách a pastvinách, v údolních nivách a křovinách. Hojně v svěžích a vlhkých listnatých lesích, při lesních okrajích...
Knotovka lesní

Knotovka lesní – Melandryum Silvestre

Knotovka lesní provází pobřežní houštiny od luhů, chlumů a pahorkatin přes klimaxové pásmo bučin až do horských oblastí smrku. Roste na lesních okrajích a vlhkých lesních loukách, častěji ve vyšších polohách. C...
Metlice trsnatá

Metlice trsnatá – Deschampsia caespitosa

Na vlhkých lesních lukách, mokřinách na nejrůznějším petrografickém podkladu, častěji na půdách kyselých než neutrálních nebo alkalických. Hojná v luhových útvarech chlumů & pahorkatin, na starých pasekách,...