mrkev

Jak se pěstovalo před 100 lety: Mrkev

Mrkev, tak jak dnes ji pěstujeme, pochází nejspíš z křížení dvou druhů, domácí Daucus Carota a severoamerické D. maritimus a je původu prastarého. V dlouhé řadě odrůd jsou patrny dvě hlavní skupiny, při jedné p...
Petržel

Jak se pěstovalo před 100 lety: Petržel

Petržel (Petroselinum sativum) pěstuje se pro dvojí účel, buď k vůli kořenům — petržel kořenová — nebo k vůli nati — petržel zelená. Prvnější dělá velké, dosti tlusté kuželovité kořeny, kdežto odrůdy druhé skup...
Pastinák

Jak se pěstovalo před 100 lety: Pastinák

Pastinák pěstuje se u nás velmi zřídka, divoce roste u nás na horských lukách a mezích. Jakostí stojí mezi petrželí a mrkví a ani pěstováním se od nich valně neliší. Žádá trochu hlinitější půdy, která ale musí ...
Vodnice

Jak se pěstovalo před 100 lety: Vodnice

Vodnice (Brassica Rapa rapifera) pěstuje se více na poli než v zahradě, v této pěstují se výhradně jen odrůdy jemné, ranné, hlavně pro panskou tabuli. Na poli pěstuje se výhradně vodnice plochá, kdežto v zahrad...