Jmelí bílé – Viscum album

Lidový název je mejlí, omelí. Poloparizitické keříčky se vyskytují v korunách stromů, kde vytvářejí kulovité trsy. Své kořeny mají v kůře větví částečně jim výživu dodávají i vlastní zelené lístky. Jmelí nal...