5 důvodů, proč je zdravé plakat

Pláč si nejčastěji spojujeme s emocemi, které nás v životě provází. Ať už jde o dojetí, bolest, smutek, radost či lítost, slzy jsou obvykle fyzickým projevem našich citů. Většina lidí toho o slzách mnoho neví. ...

Jak na prevenci pracovních úrazů

Dodržování bezpečnosti práce je v zájmu samotných pracovníků, ale i jejich zaměstnavatelů. Doba pracovní neschopnosti se promítá do produktivity práce a hospodářských výsledků celé firmy. Proto je plán bozp jed...