Pomoc při hromadných poranění ve válce

Současná mezinárodní situace nás nutí k připravenosti ve zdravotnické obraně. Abychom znali všechny zásady první pomoci, je třeba obeznámit se i se způsoby poskytování první pomoci při použití nejmodernějších z...
sportovní akce

Zranění na sportovních akcích

Při sportu nejsou zranění ničím výjimečným. Organizace záchrany při sportovních úrazech má mnohé nedostatky. Každé tělovýchovné zařízení a hřiště má k dispozici skříňky a brašny první pomocí, které však jsou vě...
zlomenina

První pomoc při zlomeninách

Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Kost je sice jednou z nejtvrdších tkání těla, její pevnost je však omezená. Zlomeniny vznikají nejčastěji přímým úderem, nárazem, pádem těla nebo dopadem předmětu na těl...
dušení

První pomoc při dušení

Dušení je způsobeno překážkou v přívodu vzduchu do plic. Může je vyvolat cizí těleso v dýchacích cestách, křečovité stažení hlasivek s uzavřením hlasivkové štěrbiny v hrtanu nebo poranění horních dýchacích cest...
bezvědomí

První pomoc při bezvědomí

Je-li člověk v bezvědomí, leží nehybně, nevnímá, neodpovídá. jde o poruchu nervové činnosti, kdy u člověka nastává přerušení nebo podstatné sní žení reakce těla na dráždění zvenčí i na vnímání pocitů vlastního ...

Pomoc při hromadném úrazu

Úraz jediného člověka vyžaduje někdy pomoc několika zachránců, a to k opatření prostředků první pomoci, k ošetření samotného poranění, k zajištění prostředků dopravy k lékaři. Tím náročnější k poskytnutí první ...
autonehoda

První pomoc při dopravní nehodě

Nejvíc nedostatků v organizaci první pomoci je u dopravních nehod. Náhlý, nečekaný úraz, často těžký, nebo postihující současně několik osob, překvapí a nezřídka vyústí do bezhlavého poskytování první pomoci be...
Recesivní faktor

Recesivní faktor

Recesivní faktor je protějškem dominantního. Používá se v genetice pro popis formy genu, který není účinný, vyskytují-li se v genu dvě různé formy pro jednu vlastnost....
Nukleová kyselina

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je složitá chemická sloučenina, která se nachází v živých buňkách. Existují dva druhy: DNA a RNA....