Doprava zraněného

Jak správně přepravovat zraněného

Vážnější poranění a náhlá onemocnění vyžadují co nejrychlejší dopravení postiženého k lékaři nebo rovnou do nemocnice. Doprava raněného musí být rychlá, bezpečná a šetrná. Nesmí se při ní zvětšovat bolest raněn...

Choroby vyžadující první pomoc

Z ostatních chorob, při nichž je zásah první pomoci nevyhnutelný, vyniká skupina onemocnění charakterizovaných bezvědomím následkem poškození ústřední nervové soustavy. Postižený často padá jako podťatý. Někdy ...

Pomoc při poranění břicha

Ostré předměty, střely, nárazy, údery a pády jsou nejčastější příčinou poranění břicha, která se dělí na otevřená a zavřená. (Pokračování textu…)...
Otrava

Co dělat v případě otravy

Otravy vznikají požitím jedovatých látek nebo vdechováním jedovatých plynů. Jed je škodlivá látka, která působí zhoubně na činnost těla a porušuje jeho látkovou výměnu. Její účinek se projeví jako otrava, která...
otrava léky

Pomoc při otravě léky

Otrava léky je velmi nebezpečná. Otravy dětí skoro v polovině případů zaviňuje požití léků různého druhu. Jde většinou o léky zapomenuté v zásuvkách stolů, v přihrádkách skříněk nebo o léky zbylé v krabičkách, ...
rána

Rány a jejich ošetření

Rána je porušení celistvosti kůže, sliznice nebo tělesných ústrojí. Rány patří mezi poranění, která člověka postihují nejčastěji. Představují až 2/5 všech poranění. Charakteristickým znakem každé rány je krváce...

První pomoc u mdloby

Člověk není vystaven jen těžkým úrazům, které mohou vyvolat šok, ale setkává se i s menšími úrazy nebo stavy hnutí mysli - nadšením, rozčilením, dojetím, překvapením. Lidský život probíhá ve střídání smyslových...

Cizí tělesa v těle

Cizí tělesa nemají po většinou v těle co pohledávat a tak je potřeba je odstranit. Představíme si nejčastější komplikace s cizími tělesy. (Pokračování textu…)...

První pomoc při krvácení

Krvácení je nejčastěji způsobeno poraněním, jde o úrazové krvácení. Může však být způsobeno i nahlodáním cévy chorobným (tuberkulózním, rakovinným, vředovým) procesem. Tak vzniká neúrazové krvácení. Úrazové krv...
zásah bleskem

Zranění elektrickým proudem a bleskem

Elektřina lidem pomáhá, ale může působit i záporně. Vznikají úrazy elektrickým proudem, jejichž čtvrtina končí smrti. V létě se vyskytují zasažení přírodní elektřinou - bleskem. (Pokračování textu…)...