Vykloubení

První pomoc při podvrtnutí a vykloubení

Pohyby kloubů necítíme. Jakmile se však poruší tkáně kloubní při úrazu, zejména úpony svalů a šlach a v kloubu vznikne krevní výron, nebo vysune-li se jedna kost z kloubu, hned vzniká bolest, která se projeví i...
Otřes mozku

Pomoc při otřesu mozku

Otřes mozku je úrazové poškození tkání a činnosti mozku, které vzniká při pádech na hlavu z výšky, při úderech nebo nárazech. I když většinou kosti lebky, které chrání mozek, zůstanou neporušeny, sám mozek bývá...
Otrava alkoholem

Otrava alkoholem a nikotinem

Nadměrné kouření a pití alkoholických nápojů vede k otravě. jde o častý způsob dráždění a utlumování nervové soustavy a celého organismu zvaný narkomanie (narkos - spánek, manie - návyk). Pití alkoholu člověka ...
První pomoc

Jak postupovat při první pomoci

Při poskytování první pomoci je třeba zachovat určitý postup. který vyžaduje rychlou a správnou orientací při zhodnocení stavu raněného. Nejprve si představíme situaci při úrazu, která jeho vznik a charakter ov...
Pokousání psem

Jak na poranění od zvířat

Vztah domácích zvířat k člověku není vždy určován jen naučeným zvykem pomáhat a sloužit. Skrývá i pudovou vlastnost zvířete bránit se nebo útočit. Takto i svět zvířat představuje pro člověka zdroj úrazů, zejmén...
Omrzliny

Jak na omrzliny a prochladnutí

V protikladu ke škodlivým účinkům tepla se vyskytují poranění způsobená nízkou teplotou, chladem a mrazem. Jde o omrzliny - místní poškození těla a zmrznutí, vychladnutí - celkové postižení těla. (Pokračov...
Doprava zraněného

Jak správně přepravovat zraněného

Vážnější poranění a náhlá onemocnění vyžadují co nejrychlejší dopravení postiženého k lékaři nebo rovnou do nemocnice. Doprava raněného musí být rychlá, bezpečná a šetrná. Nesmí se při ní zvětšovat bolest raněn...

Choroby vyžadující první pomoc

Z ostatních chorob, při nichž je zásah první pomoci nevyhnutelný, vyniká skupina onemocnění charakterizovaných bezvědomím následkem poškození ústřední nervové soustavy. Postižený často padá jako podťatý. Někdy ...

Pomoc při poranění břicha

Ostré předměty, střely, nárazy, údery a pády jsou nejčastější příčinou poranění břicha, která se dělí na otevřená a zavřená. (Pokračování textu…)...