DNA

DNA

DNA (Deoxyribonukleová kyselina kyselina) je nejdůležitějším pojmem v genetice. Jde o genetický materiál téměř všech živých organismů. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů propojených spolu a splet...