article placeholder

Strie

Strie jsou čáry, pruhy nebo pás, které se projevují formou trhlinek v kůži. Jsou to nevzhledné jizvičky, které trápí nejen ženy, ale i muže. Vznikají při extrémním natažení kůže. Tento stav již nelze zvrátit, a...
article placeholder

Stres

Stres je vrozená reakce organismu na přežití. Uvolňují se při ní některé hormony, zvyšuje se průtok krve do mozku či srdce. Odpověď na stres vede k energetickému nárůstu, který člověku umožňuje uniknout nebezpe...
article placeholder

Silový trénink

Silový trénink je populární termín pro cvičení, které odolává odporu dodávanému tělesnou hmotností. Využívají se k němu například volná závaží v podobě činek, odporové pásy či speciální cvičící stroje....
article placeholder

Stimulant

Stimulant je chemická látka, která urychluje chemické reakce uvnitř buněk a zvyšuje energii. Mez stimulační látky patří například kofein nebo amfetamin. Ovlivňují centrální nervovou soustavu, ovlivňují "únavu" ...
article placeholder

Steroidy

Steroidy jsou farmakologicky a fyziologicky důležité látky. Do této skupiny patří například hormony kůry nadledvinek. Velmi známým steroidem je cholesterol. Anabolické steroidy se často zneužívají v kulturistic...
article placeholder

Sterilizace

Sterilizace má dva významy. 1) Chirurgický zákrok, který zabrání další reprodukci. 2) Proces, při němž dochází k důkladnému čištění nástrojů používaných v lékařství. Díky tomuto procesu se zabraňuje přenášení i...
article placeholder

Sten

Sten je zařízení, které se vkládá do zúženého otvoru (například do tepny). Jeho úkolem je tento zúžený otvor rozšířit....
article placeholder

Stenóza

Stenóza je abnormální zúžení průchodu, například u krevních cév. Může se objevit i u celé řady trubicových orgánů nebo vyústění (srdeční chlopně či žaludek). Škodí tím, že zatěžuje průchodnost a způsobuje hroma...
article placeholder

Statiny

Statiny jsou léky snižující hladinu cholesterolu. Pomáhají při prevenci kardiovaskulárních chorob. Je důležité brát v potaz jejich interakce s dalšími léky....
article placeholder

Standardizovaný extrakt

Standardizovaný extrakt je přípravek, u něhož je obsah účinných látek z výtažku z rostlin sjednocen a který zaručuje, že kdekoli na světě bude obsah těchto účinných látek stejný. U extraktu je přesně popsáno sl...