article placeholder

Polyp

Polyp je abnormální výrůstek na sliznici. Může se objevit v zažívacím traktu, v močových cestách, v dýchacích cestách (především v dutině nosní), v ženské pohlavní soustavě (především v děložní sliznici). V pří...
article placeholder

Plazma

Plazma je tekutá část krve, která je z největší části tvořena vodou. Dále zde nalezneme hormony, vitamíny, enzymy, minerály, glukózu a organické soli. Nachází se zde i látky, které jsou důležité pro srážení krv...
article placeholder

Pickova nemoc

Pickova nemoc je vzácná degenerativní mozková porucha, která způsobuje demenci, neurotické chování a postupné změny v osobnosti. Hlavním projevem je změna osobnosti a emocí. Příčiny nebyly dosud objasněny, doch...
article placeholder

PET skenování

PET skenování je zkratka pro pro pozitronovou emisní tomografií – lékařský zobrazovací test, který používá radioaktivní látky pro posouzení orgánu a funkce tkáně v těle a hledá onemocnění. Nejčastěji jej použív...
article placeholder

Petechie

Petechie jsou drobné krevní výrony krve objevující se ve shlucích na kůži. Jsou způsobené krvácením pod kůži a mohou mít červenou či fialovou barvu. Nevystupují nad povrch a po stalčení nezmizí. Příčinou jejich...
article placeholder

Pesar

Pesar je zařízení, které se umísťuje do pochvy a slouží jako nehormonální antikoncepce pro ženy....
article placeholder

Peritonitida

Peritonitida je zánět pobřišnice (membrána, která lemuje břišní dutinu a obklopuje většinu vnitřních orgánů v dutině břišní). Způsobuje jí infekce (při poranění dutiny břišní) nebo neinfekční procesy. Mezi hlav...
article placeholder

Peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza je léčba, která se používá při selhání ledvin. Využívá přístrojů k odstranění toxinů z krevního řečiště. Do dutiny břišní se, pomocí trvale zavedeného katetru, přivádí dialyzační tekutina. ...
article placeholder

Peristaltika

Peristaltika je vlnový pohyb střevních svalů, které posouvají potravu zažívacím traktem. Podpoříte ji správnou stravou s dostatkem vlákniny, dostatečným pitným režimem a samozřejmě i pohybem. U některých jedinc...
article placeholder

Periferní vidění

Periferní vidění je vidění, které vyvolávají podněty dopadající mimo centrální oblast na sítnici (mimo žlutou skvrnu). Umožňuje nám orientaci při pohybu. Pokud dojde k jeho ztrátě, dochází k tzv. tunelovému vid...