Blatouch bahenní – Caltha palustris

Bažinná, vytrvalá rostlina s vystoupavými, zřídka vzpřímenými, chudě rozvětvenými a vícekvětými lodyhami, jež někdy poléhají a kořenují a jsou 15 až 40 (80) cm vysoké, zelené, duté a lysé. Přízemní listy jsou d...

Rulík zlomocný – Atropa belladonna

Rulík zlomocný, známý také jako Rulík jedovatý, roste v listnatých i jehličnatých lesích, zvláště na mýtinách a v silně prosvětlených porostech nebo na lesních okrajích a světlých houštinách. Nejvíce v hornatěj...
čarovník pařížský

Čarovník pařížský – Circaea lutetiana

Čarovník pařížský, nebo také čarovník obecný, roste ve vlhkých stinných lesích, zvláště v lesích listnatých na humosních půdách, nikdy však na půdách s větším obsahem vápna. V kulturních smrčinách bývá často uk...