Pryskyřník prudký – Ranunculus acer

Vytrvalá luční bylina, 30-100 cm vysoká, s krátce ukousnutým a ztlustlým oddenkem, z něhož vyrůstají četné postranní kořeny. Vzpřímená a většinou silně rozvětvená, naspodu dutá a slabě přitiskle chlupatá a mnoh...

Podběl obecný – Tussilago farfara

Vytrvalá bylina vyhánějící z výběžkatého, šupinatého oddenku na jaře (v březnu a dubnu) přímé, nevětvené, šupinami porostlé květní lodyhy, zakončené jedním úborem žlutých kvítků. Tyto lodyhy jsou v době květu 1...
Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá – Lilium martagon

Vytrvalá bylina vyhánějící z podzemní vejčité, zlatožluté a až 5 cm dlouhé, z většího počtu dužnatých šupin složené cibule vzpřímenou, oblou, lysou nebo výše krátce chlupatě drsnou, zelenou nebo červeně skvrnit...

Leknín bělostný – Nymphaea candida

Silný oddenek této význačné vodní rostliny se plazí pod vodou v bahně a vyhání dlouze řapíkaté listy, jejichž čepel plave na vodní hladině. Délka řapíku je závislá na hloubce vody, v níž rostlina roste - někdy ...
Křivatec žlutý

Křivatec žlutý – Gagea lutea

Vyhání na jaře z přímé cibule jen jeden plochý, čárkovitě kopinatý a na konci kápovitý list a vedle něho 15-25 cm vysokou, jednoduchou lodyhu, která nese dva menší listeny a 4-7 žlutých květů na nestejně dlouhý...
Kosatec žlutý

Kosatec žlutý – Iris pseudacorus

Vytrvalá, bažinná bylina se silným, rozvětveným oddenkem a vzpřímenými, smačkle oblými lodyhami, které jsou dvouřadě porostlé trávově zelenými, 1-3 cm širokými jezdivými listy, postavenými k lodyze hranou. Příz...
Kopretina bílá

Kopretina bílá – Chrysanthemum leucanthemum

Vytrvalá bylina s válcovitým, trochu uzlinatým a šikmo uloženým oddenkem. Lodyha 20-80 cm vysoká, slabě chlupatá až lysá, přímá, jednoduchá nebo nahoře rozvětvená v několik málo rovněž vzpřímených a jedním úbor...
Konvalinka vonná

Konvalinka vonná – Convallaria majalis

Vytrvalá bylina s rozvětveným, plazivým a dosti tenkým oddenkem, z něhož vyrůstají každoročně 2 listy 10-20 cm vysoké, jež jsou elipčité až elipčitě kopinaté, dlouze řapíkaté, živě zelené a naspodu pochvovitými...
Chrpa modrá

Chrpa modrá – Centaurea cyanus

Jednoletá přezimující nebo jednoletá ,(tj. na jaře klíčící) bylina s bledým, vřetenitým kořenem a vzpřímenou, většinou bohatě rozvětvenou, hranatou a pavučinatě chlupatou lodyhou, jež je porostlá oddálenými, st...

Bledule jarní – Leucoium vernum

Krásná jarní rostlina, jež vyhání z kulaté cibule obyčejně dva až čtyři 5-13 mm široké živě tmavozelené listy a zároveň stvol, na němž z úžlabí listenu vyrůstá jeden květ (zřídka dva). Je složen ze šesti skoro ...