Kopretina bílá

Kopretina bílá – Chrysanthemum leucanthemum

Vytrvalá bylina s válcovitým, trochu uzlinatým a šikmo uloženým oddenkem. Lodyha 20-80 cm vysoká, slabě chlupatá až lysá, přímá, jednoduchá nebo nahoře rozvětvená v několik málo rovněž vzpřímených a jedním úbor...
Konvalinka vonná

Konvalinka vonná – Convallaria majalis

Vytrvalá bylina s rozvětveným, plazivým a dosti tenkým oddenkem, z něhož vyrůstají každoročně 2 listy 10-20 cm vysoké, jež jsou elipčité až elipčitě kopinaté, dlouze řapíkaté, živě zelené a naspodu pochvovitými...
Chrpa modrá

Chrpa modrá – Centaurea cyanus

Jednoletá přezimující nebo jednoletá ,(tj. na jaře klíčící) bylina s bledým, vřetenitým kořenem a vzpřímenou, většinou bohatě rozvětvenou, hranatou a pavučinatě chlupatou lodyhou, jež je porostlá oddálenými, st...

Bledule jarní – Leucoium vernum

Krásná jarní rostlina, jež vyhání z kulaté cibule obyčejně dva až čtyři 5-13 mm široké živě tmavozelené listy a zároveň stvol, na němž z úžlabí listenu vyrůstá jeden květ (zřídka dva). Je složen ze šesti skoro ...

Blatouch bahenní – Caltha palustris

Bažinná, vytrvalá rostlina s vystoupavými, zřídka vzpřímenými, chudě rozvětvenými a vícekvětými lodyhami, jež někdy poléhají a kořenují a jsou 15 až 40 (80) cm vysoké, zelené, duté a lysé. Přízemní listy jsou d...

Rulík zlomocný – Atropa belladonna

Rulík zlomocný, známý také jako Rulík jedovatý, roste v listnatých i jehličnatých lesích, zvláště na mýtinách a v silně prosvětlených porostech nebo na lesních okrajích a světlých houštinách. Nejvíce v hornatěj...
čarovník pařížský

Čarovník pařížský – Circaea lutetiana

Čarovník pařížský, nebo také čarovník obecný, roste ve vlhkých stinných lesích, zvláště v lesích listnatých na humosních půdách, nikdy však na půdách s větším obsahem vápna. V kulturních smrčinách bývá často uk...