čarovník pařížský

Čarovník pařížský – Circaea lutetiana

Čarovník pařížský, nebo také čarovník obecný, roste ve vlhkých stinných lesích, zvláště v lesích listnatých na humosních půdách, nikdy však na půdách s větším obsahem vápna. V kulturních smrčinách bývá často uk...