article placeholder

Noradrenalin

Noradrenalin je hormon produkovaný nadledvinkami. Je produkován při zvýšené pohotovosti či ohrožení organismu. Patří do skupiny hormonů stresových. Jeho funkce spočívá v tom, že krátkodobě zvyšuje aktivitu orga...
article placeholder

Non – REM spánek

Non – REM spánek je fáze velmi hlubokého spánku. Je považována za nejdůležitější část a jako prevence proti denní ospalosti. Dělí se na 4 podfáze – 1 – 2 jsou stadia lehkého spánku a podfáze 3 – 4 jsou stadia h...
article placeholder

Nociceptory

Nociceptory jsou nervová zakončení, která detekují bolest a přenášejí informace o bolesti do mozku a míchy....
article placeholder

Nitroglycerin

Nitroglycerin je lék, který uvolňuje cévy a zvyšuje přísun krve a kyslíku do srdce. Patří mezi skupinu léků, které jsou známé pod názvem nitráty a jsou předepisovány pacientům s onemocněním srdce. Je to lék s r...
article placeholder

Neutropenie

Neutropenie je abnormálně nízké množství bílých krvinek. Může být infekční (přechodná), která trvá po dobu onemocnění, onkologická, autoimunitní a hereditární (dědičná). Mezi klinické projevy patří například in...
article placeholder

Neuropatie

Neuropatie je poškození nervů a ztráta citlivosti, pohybu či jiných funkcí s nimi spojenými. Je to onemocnění, které může být vrozené, ale může vzniknout i během života. Na jeho vzniku má podíl celá řada faktor...
article placeholder

Neuron

Neuron je mozková buňka, která se skládá z těla (obsahuje buněčné jádro) a výběžků. Výběžky přijímají a vedou vzruchy z vnějšího i vnitřního prostředí organismu. Podporují tak odpovědi organismu na podněty....
article placeholder

Neurolog

Neurolog je lékař zabývající se poruchami nervového systému, včetně mozku a míchy, což je oblast neurologie. Toto medicínské odvětví se zabývá nejen diagnostikou, ale i léčbou a prevencí nemocí a poruch týkajíc...
article placeholder

Nefropatie

Nefropatie je onemocnění ledvin, které nezpůsobuje zánět. Je to onemocnění chronické, které se vyskytuje u lidí trpících diabetem, častěji u mužů. Díky vysokému obsahu cukru v krvi je poškozena filtrační schopn...